شرکت Eureka یوریکا ارگونومیک براساس یک اصل کلی تاسیس شد: بدن انسان برای تحرک طراحی شده است.

متاسفانه مردم به میزانی که میتوانند یا می بایست تحرک ندارند، بخصوص هنگام کار یا فعالیتهایی که بصورت نشسته پشت میز انجام میدهند.

بنیانگذار این شرکت از لوح نماد ایالت کالیفرنیا و شعار آن «یوریکا!» (به زبان یونانی یعنی یافتم!) الهام گرفته است. این کلمه که هنگام کشف معادن طلا در دوران تب طلای قرن نوزدهم فریاد زده میشد (به تقلید از ارشمیدس) شعار رسمی ایالت کالیفرنیاست.

او میگوید باید به مردم کمک کنیم تا در حین انجام فعالیتهای پشت میز، بهتر بنشینند و بیشتر تحرک داشته باشند، باید با ارائه بهترین محصولات ارگونومیک برای مصرف کنندگان ارزشی را قائل باشیم که شایسته آن هستند.

در حال نمایش 10 نتیجه